Geoloomus tegeleb geoinfosüsteemide alase konsultatsiooniga.